Käyttöehdot

Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty: 14. huhtikuuta 2024

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Palvelumme käyttöä.

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain kirjoitetaan isolla, on merkitykset, jotka on määritelty seuraavissa olosuhteissa. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikkö- vai monikkomuodossa.

Määritelmät

Näitä ehtoja varten:

Tytäryhtiö tarkoittaa tahoa, joka hallitsee, on osapuolen määräysvallassa tai on yhteisessä määräysvallassa osapuolen kanssa, jossa “määräysvalta” tarkoittaa vähintään 50 prosentin omistusta osakkeista, osakkeista tai muista arvopapereista, jotka ovat oikeutettuja äänestämään johtajien tai muiden vaaleissa. hallintoviranomainen.
Yritys (johon viitataan tässä sopimuksessa nimellä “Yhtiö”, “Me”, “Me” tai “Meidän”) viittaa Yksityiseen tilaan.
Laite tarkoittaa mitä tahansa laitetta, jolla on pääsy Palveluun, kuten tietokone, matkapuhelin tai digitaalinen tabletti.
Palvelu viittaa Verkkosivustoon.
Ehdot (kutsutaan myös “Ehdot”) tarkoittavat näitä ehtoja, jotka muodostavat koko sopimuksen sinun ja yrityksen välillä palvelun käytöstä.
Kolmannen osapuolen sosiaalisen median palvelu tarkoittaa mitä tahansa kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua tai sisältöä (mukaan lukien tiedot, tiedot, tuotteet tai palvelut), jotka Palvelu saattaa näyttää, sisällyttää tai asettaa saataville.
Verkkosivusto viittaa yksityiseen tilaisi, johon pääsee osoitteesta https://yourprivatespace.com/
Tarkoitat henkilöä, joka käyttää Palvelua tai käyttää sitä, tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää tai käyttää Palvelua soveltuvin osin.
Tunnustus

Nämä ovat tämän palvelun käyttöä koskevat ehdot ja sopimus, joka toimii sinun ja yrityksen välillä. Näissä käyttöehdoissa määritellään kaikkien käyttäjien oikeudet ja velvollisuudet Palvelun käyttöön liittyen.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä ehdot ja noudatat niitä. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia vierailijoita, käyttäjiä ja muita, jotka käyttävät tai käyttävät Palvelua.

Käyttämällä palvelua tai palvelua sitoudut noudattamaan näitä ehtoja. Jos olet eri mieltä näiden käyttöehtojen jostakin osasta, et voi käyttää Palvelua.

Vakuutat olevasi yli 18-vuotias. Yritys ei salli alle 18-vuotiaiden käyttää Palvelua.

Pääsy Palveluun ja sen käyttö riippuu myös siitä, että hyväksyt ja noudatat Yhtiön tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytäntömme kuvaa käytäntöjämme ja menettelyjämme, jotka koskevat henkilötietojesi keräämistä, käyttöä ja luovuttamista, kun käytät sovellusta tai verkkosivustoa, ja kertoo sinulle tietosuojaoikeuksistasi ja siitä, kuinka laki suojaa sinua. Lue Tietosuojakäytäntömme huolellisesti ennen Palvelumme käyttöä.

Linkit muille verkkosivustoille

Palvelumme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivustoille tai palveluihin, jotka eivät ole yrityksen omistuksessa tai hallinnassa.

Yhtiö ei hallitse minkään kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palveluiden sisältöä, tietosuojakäytäntöjä tai käytäntöjä eikä ota niistä vastuuta. Ymmärrät lisäksi ja hyväksyt, että yritys ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuneen tällaisen saatavilla olevan sisällön, tavaroiden tai palvelujen käytöstä tai luottamisesta tai niihin liittyen. sellaisilla web-sivustoilla tai palveluilla tai niiden kautta.

Suosittelemme sinua lukemaan kaikkien vierailemiesi kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palvelujen ehdot ja tietosuojakäytännöt.

Irtisanominen

Voimme lopettaa tai keskeyttää pääsysi välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta tai vastuuta mistä tahansa syystä, mukaan lukien rajoituksetta, jos rikot näitä ehtoja.

Irtisanomisen jälkeen oikeutesi käyttää Palvelua lakkaa välittömästi.

Vastuun rajoitus

Huolimatta mahdollisista vahingoista, joita sinulle saattaa aiheutua, yrityksen ja sen toimittajien koko vastuu näiden Ehtojen minkä tahansa ehdon mukaisesti ja sinun yksinomainen oikeussuojasi kaikesta edellä mainitusta rajoittuu summaan, jonka maksat Palvelun kautta tai 100 USD, jos Et ole ostanut mitään Palvelun kautta.

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa yritys tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, voiton menetyksestä, tietojen menetyksestä tai muut tiedot liiketoiminnan keskeytymistä, henkilövahinkoja, yksityisyyden menettämistä varten, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua, kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja/tai kolmannen osapuolen laitteistoja, joita Palvelussa käytetään tai jollain tavalla liittyy, tai muutoin näiden Ehtojen minkä tahansa ehdon yhteydessä), vaikka Yhtiölle tai jollekin tavarantoimittajalle on ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta ja vaikka korjaustoimenpide ei täytä olennaista tarkoitustaan.

Jotkut osavaltiot eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuun rajoittamista, mikä tarkoittaa, että jotkin yllä olevista rajoituksista eivät välttämättä ole voimassa. Näissä osavaltioissa kummankin osapuolen vastuuta rajoitetaan lain sallimassa laajuudessa.

“SELLAISENAAN” ja “KUIN SAATAVILLA” Vastuuvapauslauseke

Palvelu tarjotaan sinulle “SELLAISENAAN” ja “SAATAVILLA” ja kaikilla vioilla ja puutteilla ilman minkäänlaista takuuta. Soveltuvan lain sallimissa rajoissa Yritys, sen ja Tytäryhtiöidensä ja ja niiden vastaavien lisenssinantajien ja palveluntarjoajien puolesta, nimenomaisesti irtisanoutuu kaikista Palvelua koskevista takuista, olivatpa ne nimenomaisia, oletettuja, lakisääteisiä tai muita, mukaan lukien kaikki oletetut takuut kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta sekä takuut, jotka voivat johtua kaupankäynnistä, suorituskyvystä, käytöstä tai kauppakäytännöstä.

Rajoittamatta edellä mainittua, Yritys ei anna takuuta tai sitoumusta eikä anna minkäänlaista vakuutusta siitä, että Palvelu täyttää vaatimukset, saavuttaa aiotut tulokset, on yhteensopiva tai toimii muiden ohjelmistojen, sovellusten, järjestelmien tai palvelujen kanssa, toimia keskeytyksettä, täyttää kaikki suorituskyky- tai luotettavuusstandardit tai olla virheetön tai että kaikki virheet tai viat voidaan korjata tai korjataan.

Rajoittamatta edellä mainittua, Yhtiö tai mikään yhtiön palveluntarjoajista ei anna minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa esitystä tai takuuta: (i) Palvelun toiminnasta tai saatavuudesta tai tiedoista, sisällöstä, materiaaleista tai tuotteista. sisällytetty siihen; (ii) Palvelu on keskeytymätön tai virheetön; (iii) Palvelun kautta tarjottujen tietojen tai sisällön tarkkuudesta, luotettavuudesta tai ajantasaisuudesta; tai (iv) että Palvelu, sen palvelimet, sisältö tai Yritykseltä tai sen puolesta lähetetyt sähköpostit eivät sisällä viruksia, skriptejä, troijalaisia, matoja, haittaohjelmia, aikapommeja tai muita haitallisia komponentteja.

Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli tietyntyyppisten takuiden tai kuluttajan lakisääteisten oikeuksien rajoitusten poissulkemista, joten jotkin tai kaikki yllä mainituista poissulkemisista ja rajoituksista eivät välttämättä koske sinua. Mutta tällaisessa tapauksessa tässä pykälässä esitettyjä poikkeuksia ja rajoituksia sovelletaan soveltuvan lain mukaan suurimmassa määrin.

Sovellettava lainsäädäntö

Maan lait, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä, säätelevät näitä ehtoja ja Palvelun käyttöäsi. Sovelluksen käyttöön voi myös soveltaa muita paikallisia, osavaltion, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja.

Riitojen ratkaisu

Jos sinulla on huolenaiheita tai kiistoja Palvelusta, suostut ensin yrittämään ratkaista kiistan epävirallisesti ottamalla yhteyttä Yhtiöön.

Euroopan unionin (EU) käyttäjille

Jos olet Euroopan unionin kuluttaja, hyödyt kaikista sen maan lain pakollisista säännöksistä, jossa asut.

Erotettavuus ja luopuminen

Erotettavuus

Jos jokin näiden Ehtojen ehto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi tai pätemättömäksi, kyseistä ehtoa muutetaan ja tulkitaan siten, että se saavuttaa kyseisen ehdon tavoitteet mahdollisimman laajasti sovellettavan lain mukaan, ja loput määräykset ovat edelleen täysin voimassa.

Luopuminen

Lukuun ottamatta tässä mainittuja tapauksia, näiden Ehtojen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen tai velvoitteen suorittamisen vaatiminen ei vaikuta osapuolen kykyyn käyttää kyseistä oikeutta tai vaatia tällaista suorittamista milloinkaan sen jälkeen, eikä rikkomuksesta luopuminen tarkoita luopumista myöhemmistä rikkomuksista.

Käännöksen tulkkaus

Nämä ehdot on saatettu kääntää, jos olemme antaneet ne sinun saatavillesi palvelussamme.
Hyväksyt, että alkuperäinen englanninkielinen teksti on ensisijainen riitatapauksissa.

Muutokset näihin käyttöehtoihin

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tai korvata näitä ehtoja milloin tahansa. Jos muutos on olennainen Pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan siitä vähintään 30 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Mikä on olennainen muutos, päätetään oman harkintamme mukaan.

Jatkamalla Palvelumme käyttöä päivitysten voimaantulon jälkeen, sitoudut noudattamaan tarkistettuja ehtoja. Jos et hyväksy uusia ehtoja kokonaan tai osittain, lopeta verkkosivuston ja palvelun käyttö.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, voit ottaa meihin yhteyttä:

Vierailemalla tällä sivulla verkkosivuillamme: https://yourprivatespace.com/ota-meihin-yhteytta/

Back to top button